Enamel Fusee - Napoleon on the Throne

Enamel Fusee - Napoleon on the Throne

Enamel Silver Fuseee - open face